Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:48:18
+00:31:02
5315 1451
K30 : 668
253 / 341
-00:31:27
+00:24:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii