Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:48
-00:42:14
+00:37:06
6441 2088
K30 : 968
305 / 341
-00:25:23
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii