Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:57
-00:44:18
+00:34:04
4692 732
101 / 136
-00:22:50
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii