Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:42:30
+00:36:50
6397 2059
K30 : 954
301 / 341
-00:25:39
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii