Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:36
-00:43:26
+00:35:54
6246 1963
K30 : 911
399
281 / 335
-00:22:47
+00:31:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii