Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:45
-00:35:03
+00:33:51
5218 1530
K30 : 678
228 / 284
-00:28:36
+00:30:34
01:07:17
-00:42:45
+00:36:35
6346 2022
K30 : 937
272 / 327
-00:35:22
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii