Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:23
-00:32:52
+00:45:30
6118 4773
76 / 86
-00:17:46
+00:35:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii