Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:41
-00:24:41
+00:48:20
7861 2835
K20 : 764
199 / 206
-00:14:26
+00:41:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii