Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:25
-00:42:57
+00:30:04
5048 3843
M20 : 752
50 / 73
-00:42:57
+00:22:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii