Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:43
-00:40:39
+00:32:22
5654 1513
K30 : 738
247 / 341
-00:23:38
+00:28:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii