Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:51
-00:41:31
+00:31:30
5451 1413
K30 : 691
236 / 355
-00:23:41
+00:29:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii