Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:18
-00:39:04
+00:33:57
6014 4297
M20 : 848
175 / 233
-00:21:07
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii