Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:15
-00:36:07
+00:36:54
6588 4554
M20 : 888
225 / 278
-00:27:26
+00:32:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii