Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:40
-00:38:42
+00:34:19
6103 4340
M20 : 854
131 / 176
-00:16:13
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii