Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:46
-00:35:36
+00:37:25
6680 2088
K30 : 997
296 / 340
-00:19:25
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii