Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:35:39
+00:37:22
6672 2083
K20 : 547
195 / 233
-00:17:42
+00:36:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii