Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:32
-00:30:50
+00:42:11
7390 2512
K20 : 668
232 / 260
-00:22:07
+00:40:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii