Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:54
-00:39:28
+00:33:33
5913 1658
K20 : 440
177 / 260
-00:30:45
+00:31:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii