Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:39:21
+00:33:40
5948 1681
K20 : 446
173 / 233
-00:21:24
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii