Joanna Jabłczyńska

OIRP WARSZAWA / Mecenat Warszawski
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:53:31
-00:50:51
+00:22:10
2461 300
K30 : 155
1 1
110 / 341
-00:33:50
+00:18:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii