Anna Leszka

The Royal Bank of Scotland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:13
-00:38:09
+00:34:52
6208 1822
K20 : 484
10
185 / 260
-00:29:26
+00:32:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii