Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:50:56
-00:59:06
+00:20:14
2001 226
K20 : 68
53 / 226
-00:34:20
+00:14:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii