Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:11
-00:35:11
+00:37:50
6750 2124
K30 : 1010
297 / 355
-00:17:21
+00:35:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii