Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:07
-00:40:38
+00:39:21
6005 1153
112 / 143
-00:24:32
+00:28:17
01:07:22
-00:40:53
+00:37:29
5255 932
84 / 116
-00:35:20
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii