Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:48:51
+00:30:29
5159 1368
K20 : 383
123 / 181
-00:32:14
+00:29:16
01:10:27
-00:33:55
+00:39:06
6974 2262
K20 : 598
176 / 206
-00:23:40
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii