Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:22
-00:46:53
+00:31:29
4204 3630
176 / 260
-00:27:44
+00:23:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii