Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:06
-00:29:16
+00:43:45
7542 2612
K20 : 699
191 / 206
-00:19:01
+00:37:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii