Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:17
-00:37:05
+00:35:56
6427 1945
K20 : 517
189 / 233
-00:19:08
+00:34:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii