Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:43:07
+00:29:54
5006 1192
K20 : 316
148 / 260
-00:34:24
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii