Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:19
-00:34:03
+00:38:58
6956 2249
K16 : 63
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii