Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:35:39
+00:37:22
6671 2082
K30 : 995
295 / 355
-00:17:49
+00:34:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii