Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:22
-00:38:00
+00:35:01
6250 1844
K30 : 880
279 / 350
-00:28:11
+00:29:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii