Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:51
-00:47:24
+00:30:58
4079 3533
171 / 260
-00:28:15
+00:22:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii