Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:08
-00:34:14
+00:38:47
6927 2230
K20 : 589
173 / 206
-00:23:59
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii