ANNA WIŚNIEWSKA

APTEKARZ WARSZAWSKI / APTEKARZ WARSZAWSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:41
-00:37:41
+00:35:20
6309 1882
K20 : 499
2 2
186 / 233
-00:19:44
+00:34:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii