Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:12
-00:42:10
+00:30:51
5283 1331
K20 : 347
159 / 260
-00:33:27
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii