Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:43:07
+00:29:54
5010 1194
K30 : 588
217 / 355
-00:25:17
+00:27:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii