Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:36:55
+00:36:06
6446 1954
K30 : 934
286 / 340
-00:20:44
+00:30:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii