Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:35
-01:05:10
+00:14:49
309 295
4 / 71
-00:47:11
+00:06:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii