Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:03
-00:48:12
+00:30:10
3907 3416
161 / 260
-00:29:03
+00:21:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii