Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:30
-00:42:52
+00:30:09
5068 1215
K40 : 233
190 / 284
-00:22:38
+00:23:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii