Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:25
-00:40:50
+00:37:32
5263 936
123 / 158
-00:21:09
+00:35:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii