Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:12
-00:34:10
+00:38:51
6935 2233
K30 : 1058
311 / 350
-00:24:21
+00:33:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii