Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:54
-00:35:28
+00:37:33
6702 2099
K20 : 553
196 / 233
-00:17:31
+00:36:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii