Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:08
-00:38:14
+00:34:47
6192 4382
M20 : 860
155 / 206
-00:27:59
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii