Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:07
-00:44:15
+00:28:46
4671 1034
K20 : 271
133 / 233
-00:26:18
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii