Agnieszka Lewandoswka

T-Line / T-Line
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:34:08
-00:10:29
+00:16:25
451 451
K20 : 65
1 1
12 / 13
-00:00:20
+00:13:18
01:11:20
-00:33:02
+00:39:59
7102 2331
K20 : 622
2 2
206 / 233
-00:15:05
+00:38:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii