Tomir Nowak

T-Line / T-Line
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:19
-00:33:03
+00:39:58
7099 4770
M20 : 925
1 1
205 / 233
-00:15:06
+00:38:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii