Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:42
-00:29:40
+00:43:21
7509 2591
K20 : 691
217 / 233
-00:11:43
+00:42:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii