Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:07
-00:24:47
+00:56:09
8840 3131
45 / 45
+00:47:39
01:27:07
-00:19:38
+00:57:38
11832 4136
48 / 48
+00:49:45
01:29:16
-00:18:59
+00:59:23
6567 1604
45 / 46
-00:00:21
+00:48:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii